Шановні Партнери,

Компанія «Вітмарк-Україна» дотримується у своїй діяльності принципів законності, прозорості та добропорядності, не допускаючи будь-яких протизаконних чи протиправних дій,  порушень встановлених чинним міжнародним та національним законодавством норм та правил.

Ми вимагаємо від своїх співробітників та від наших Партнерів відповідального ставлення до виконання своїх обов’язків, результатів своєї праці, а також дотримання принципів справедливості та доброчесності, високих етичних стандартів у своїй професійній діяльності та у взаємовідносинах один з одним.

Відповідно до Антикорупційної політики Компанії ми не допускаємо проявів корупції, хабарництва та шахрайства всередині Компанії та у взаємовідносинах з нашими Партнерами, не приймаємо подарунків і не беремо участі в протиправних заходах, які можуть вплинути на прийняття ділових рішень, протидіємо конфлікту інтересів, які можуть призвести до негативних наслідків стосовно репутації та фінансового стану Компанії. Особи, які приймають участь у отриманні, наданні, посередництві у отриманні чи наданні будь-яких хабарів чи переваг, розглядаються нами однаково винними.

З метою підтримки вищевказаних принципів в Компанії затверджено Корпоративний кодекс, Антикорупційну Програму, Політику корпоративної соціальної відповідальності, впроваджено систему санкцій за прояви корупції як з боку співробітників, так і з боку наших Партнерів.

У зв’язку з чим пропонуємо закріпити двосторонні засвідчення і гарантії спільної протидії шахрайству, хабарництву та корупції, легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму, дотримання режиму міжнародних санкцій у процесі нашої співпраці шляхом внесення в договори Антикорупційного застереження, яке закріпить взаємні зобов’язання в даному питанні.

Якщо Вам стало відомо про факти конфлікту інтересів, здійснення тиску на співробітників, порушення внутрішніх політик і процедур, шахрайства, корупції, зловживання службовим становищем і довірою, порушення прав учасників партнерських відносин, просимо вас повідомити про них одним із зазначених нижче способом:

 • зателефонувавши на Гарячу лінію Компанії за номером 0-800-501-915
 • написавши листа на елекронну адресу ACP@VITMARK.COM
 • сповістивши безпосередньо Уповноваженого Компанії з реалізації антикорупційної програми за телефоном: +38 (0482) 34 40 43, 34 40 45

Корпоративна відповідальність

Для компанії «Вітмарк-Україна» корпоративна соціальна відповідальність – це добровільна ініціатива по розробці і реалізації соціально спрямованих, некомерційних заходів, мета яких якісне поліпшення внутрішнього та зовнішнього середовища Компанії.

Концепція даної Політики полягає в тому, що бізнес повинен бути соціально орієнтованим по відношенню до власних працівників, держави, суспільства, навколишнього середовища та споживачів  продукції. Компанія впевнена, що відповідальність перед споживачами є важливою складовою соціально відповідального бізнесу.

«Вітмарк-Україна» здійснює свою діяльність в суворій відповідності з вимогами не лише законодавства України в сфері праці, а також відповідно до вимог міжнародних стандартів.

Політика корпоративної соціальної відповідальності розроблена, як інструмент реалізації поставленої мети Компанії:  дбати про розвиток людини на різних етапах його життя, починаючи з найперших місяців, і стати лідером в сфері забезпечення населення України високоякісними і доступними продуктами. Компанія здійснює свою діяльність, ґрунтуючись на наступних положення:

 • Законність - Компанія дотримується правових принципів для забезпечення безпеки і чесності. Кожне партнерство і співробітництво є відкритим і прозорим. Компанія завжди діє згідно з чинним законодавством України та прийнятими в Компанії нормативними документами.
 • Ділова етика - Компанія встановлює відповідну політику та процедуру для забезпечення належної ділової етики. Прикладами є повага до споживачів, етичне корпоративне управління та антикорупційна програма.
 • Захист навколишнього середовища - збереження навколишнього середовища та запобігання його забруднення є одним з основних принципів роботи Компанії. Компанія діє відповідно до національного законодавства щодо утилізації відходів та використання хімічних речовин.
 • Захист людей - Компанія надає співробітникам безпечні умови праці, які відповідають чинним законам та норма, а також забезпечує повномасштабне навчання працівників з охорони праці.
 • Права людини - Компанія ставитися до кожного співробітника з гідністю і повагою і не допускає застосування погроз, насильства, або інших форм фізичного, сексуального, психологічного чи словесного образи, або неправомірних дій.
 • Спільноти - Компанія поважає права співробітників об'єднуватися, вступати в організації, вести колективні переговори законними і мирними способами.
 • Недопущення дискримінації - Компанія не допускає в роботі дискримінації людей на підставі раси, релігії, віку, національності, соціального або етнічного походження, сексуальної орієнтації, статі, політичних поглядів або інвалідності / непрацездатності.
 • Оплата праці та норми робочого часу - Компанія реалізовує справедливу і прозору систему оплати праці, керуючись чинним законодавством України. Заробітна плата співробітників встановлена не нижче рівня мінімальної заробітної плати, затвердженої відповідно до законодавства України. Робочі години встановлюються відповідно до Кодексу законів про працю України. Крім того, компанія є одним з найбільших роботодавців регіону і вже кілька років поспіль перебувати серед лідерів, як кращий роботодавець України.
 • Благодійність - Компанія активно долучається до спонсорування та матеріальної підтримки благодійних соціальних проектів та ініціатив по відношенню до працівників і місцевої громади. Компанія пропагує розвиток стратегічної корпоративної філантропії в Україні, що сприяє розвитку соціальної відповідальності в суспільстві.

На підставі даної Політики Компанія вибирає соціально активну позицію, ініціює власні соціальні проекти, приєднується до державних і недержавних соціальних ініціатив і, починаючи з 2007 року, підтримує свій статус перед світовою спільнотою членством в Глобальному Договорі ООН.